Arbeidsoppgaver:

 • Løpende overvåke utviklingen i lovverk og øvrige eksterne regulatoriske føringer 
 • Gjennomføre kontroller av etterlevelse internt
 • Kvalitetssikre bankens policyer, rutiner, prosedyrer og arbeidsmåter for å unngå brudd på eksterne lover og regler
 • Følge opp utbedringstiltak
 • Overvåke tillegg eller endringer i eksisterende produkter, tjenester og prosesser
 • Ha ansvar for rådgivning og veiledning innen fagområdet for øvrige ansatte
 • Rådgi styre og ledelse om lover, forskrifter og rundskriv
 • Enkelte back-office funksjoner

 

Vi søker deg som:

 • Har relevant nødvendig kvalifikasjon, utdanning eller yrkeserfaring
 • Klarer å se de store sammenhengene
 • Evner å eskalere etter alvorlighetsgrad
 • Er strukturert
 • Glad i rapportering
 • Leverer innen fristen
 • ...og attpå til er sosial og positiv

 

Vi tilbyr deg

 • 80-100 % vikariat
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Faglig input
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, samt andre personalgoder

Søknadsfrist: 27. juli 2016

Spørsmål om stillingen og søknad med 

CV kan sendes banksjefen på e-post: 


Arnfinn-Helge Kvam
eller pr. post: 

Vang Sparebank, att: Kvam, 

Tyinvegen 5171, 2975 Vang i Valdres