Det er mobiler av type iPhone 4 eller eldre modeller av iPad, med IOS eldre enn 9.3.5 som blir berørt, og som ikke kan benyttes til mobilbank etter den 1. desember 2017. Det samme gjelder for Android-baserte telefoner og tablets, hvor operativsystemet ikke kan oppdateres til versjon 5.0.0 eller høyere. Årsaken er at SDC oppdaterer sikkerhetssertifikatet i alle mobil-apper. Dette er en oppdatering som blir foretatt hvert andre år. Det nye sertifikatet krever at kundene oppdaterer sin mobilbank til nyeste versjon (versjon 6.7.0 eller nyere). Vi beklager ulempene dette måtte medføre.