Valdres Sparebank er en lokalbank, og i det ligger det at vi gjerne støtter en rekke gode tiltak i lokalsamfunnet.
Dette er vår måte å gi tilbake til innbyggerne i Valdres. Vi får stadig forespørsler om sponsing og støtte, og bidrar på det som følger vår policy.

Vi har utpekt noen områder som vi satser tyngst på:  

  • IDRETT: FK Vang og Slidre/Røn FK engasjerer en rekke barn, ungdom og voksne med fotballspilling.
    I tillegg kommer flere idrettslag i Valdres, blant annet Vestre Slidre Idrettslag.
  • FESTIVALLIV: Vinjerock, Norsk Rakfiskfestival og Valdresrittet er flotte arrangement som har store ringvirkninger for kommunene og innbyggerne.
  • KULTUR: Røn Musikklag og koret Kurve, som begge har medlemmer fra flere kommuner i Valdres 
  • GAVEFOND til lag og foreninger i Valdres. For 2016 ble det delt ut over 300 000 til lag og foreninger i Valdres. 

Vi mener dette er lag, bedrifter og foreninger som driver med aktivitet som kommer mange av innbyggerne i Vang kommune til gode.

Hvert år deler vi ut et utdanningsstipend til  studenter som tar utdanning utover videregående skole.

Takk for at dere bruker lokalbanken!